معرفی رشته فلسفه و کلام
در سنت اندیشه اسلامی با دانش ديگری نيز به نام کلام نيز مواجه هستيم که اندیشمندان آن به بررسی، مطالعه و دفاع از عقايد دينی می‌پردازند.
فلسفه در معنای عام خود مشتمل بر مطلق دانش‌های عقلی و شامل حکمت نظري و عملي و فلسفه‌هاي مضاف مي‌شود.
اما در معنای خاص آن دانشی است که از آن تحت عناوین «الهیات»، «فلسفه اُولی»، «فلسفه علیا»، «ما بعدالطبیعه»، «متافیزیک» یا «علم کلی» یاد می‌شود.
اندیشمندان این دانش می‌کوشند کلی‌ترين و ریشه‌ای‌ترين پرسش‌های بشر را در حيطه‌هاي گوناگون فرا روی خود قرار داده و پاسخ‌هایی عميق و بر اساس استدلال عقلی برای آنها فراهم کنند.
اندیشمندان با این رویکرد در تلاش برای شناخت عالم بوده‌اند و دست‌یابی به حقیقت را در گرو شناخت عالم عینی -آنگونه که واقعا هست- می‌دانستند.
مسائلی از قبيل هستی، معرفت، علّيت، حرکت، زمان، خدا، انسان و… اموری هستند که در اين دانش به آنها پرداخته می‌شود.
مطابق اعلام سازمان سنجش و آموزش کشور ، کلیه داوطلبان فارغ التحصیل رشته های کلام و فسلفه، فلسفه اخلاق و حکمت اسلامی،علوم حدیث،گرایش کلام و عقاید،الهیات و معارف اسلامی و سطح 3 حوزه می توانند در کنکور دکتری فلسفه و کلام شرکت نمایند.

دروس امتحانی رشته فلسفه و کلام
دروس عمومی :
1-زبان انگلیسی
2-استعداد تحصیلی
دروس تخصصی:
1-زبان عربی
2-فلسفه
3-کلام اسلامی
4-منطق