معرفی رشته فلسفه و کلام اسلامی

طی سال های اخیر تغییر نامی در این رشته ایجاد شده است و در دانشگاه های مختلف به اسامی متفاوت و نزدیک به هم از آن یاد می شود. پس اگر با تفاوت اندکی در دانشگا هها مواجه شدید تعجب نکنید. با توجه به اینکه رشته فلسفه را مادر همه رشته ها و علوم می نامند ، هدف از رشته فلسفه و کلام اسلامی این است که نسل جوان با ریشه فکری و فلسفی ایران و اسلام آشنا شوند و بتوانند تفکر ناب در حوزه های اسلامی و ایرانی و….عرضه کنند .
دوره کارشناسی ارشد رشته فلسفه و کلام اسلامی دانشجویان علاوه بر فراگیری دروس عمومی و تخصصی خود با برخی از دروس تخصصی رشته فرق و مذاهب اسلامی نیز آشنا می شوند. در این رشته فعالیت های پژوهشی و آموزشی جایگاه ویژه ای دارند و دانشجویان در این زمینه فعالیت های بسیاری انجام می دهند .
داشتن برخی توانایی های در کارشناسی ارشد فلسفه لازم به نظر می رسد، به بیان روشن تر از لحاظ علمی قوی بودن ریاضی بسیار مهم است زیرا ریاضی پلی مناسب برای درک فلسفه است .از لحاظ توانایی جسمی می توان گفت شخص باید دارای قدرت خلاقیت و قدرت ذهنی بالایی داشته باشد
رشته ارشد فلسفه و کلام اسلامی دارای ۲ گرایش فلسفه اسلامی و کلام اسلامی می باشد.
تفاوت دو گرایش کلام اسلامی و فلسفه اسلامی در این است که کلام اسلامی به قوانین شرع محدود شده است ولی فلسفه اسلامی، حدود عقل بشر است.

گرایش های ارشد فلسفه و کلام در کنکور ارشد
رشته فلسفه و کلام الهیات در کنکور ارشد شامل گرایش های زیر می باشد :
رشته فلسفه و کلام اسلامی گرایش های فلسفه اسلامی و کلام اسلامی
رشته کلام تطبیقی
رشته عرفان اسلامی
رشته مذاهب اسلامی
رشته دین شناسی
رشته شناخت اندیشه های امام خمینی
رشته شیعه شناسی گرایش های کلام
تاریخ و جامعه شناسی
رشته فرق تشیع
رشته فلسفه و حکمت اسلامی ،
رشته کلام اسلامی
رشته کلام امامیه
رشته کلام شیعه
رشته حکمت هنر اسلامی
رشته منطق فهم دین