معرفی رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی

علم فقه اصولاً به وظایف و حقوق انسان در برابر خداوند و نیز سایر اجزاء هستی می پردازد. بنابر این در رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی، مسايل گوناگون اقتصادى، اجتماعى و سياسى جامعه با مراجعه به احكام و حقوق اسلامى مورد بررسى و مطالعه قرار مي‌گيرد و وظایف و حقوق انسان از دیدگاه شریعت الهی مشتمل بر رابطه میان انسان و خدا، رابطه انسانها با یکدیگر یا وظایف انسان نسبت به خود و طبیعت بررسی می شود.
مطابق اعلام سازمان سنجش و آموزش کشور ، داوطلبان فارغ التحصیل از تمامی رشته های فقه و مبانی حقوق اسلامی، حقوق جزا، حقوق خصوصی، فقه و اصول حوزوی(سطح سه) می توانند در کنکور دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی شرکت کنند.

دروس امتحانی رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی
دروس عمومی :
1-زبان انگلیسی
2-استعداد تحصیلی
دروس تخصصی:
1-زبان عربی
2-فقه
3-اصول