معرفی رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی

فقه و مبانی حقوق یکی از گرایش ها نسبتاً پر طرفدار رشته الهیات است که در سه مقطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاه ها تدریس می شود .
علم فقه علمی است که به روابط و وظایف انسان در برابر خدا و سایر موجودات می پردازد . این علم یکی از قدیمی ترین دانش ها می باشد که از زمان ظهور اسلام پایه های آن نهادینه شده است .
دانش فقه تا قبل از اینکه داخل فضای دانشگاه ها شود فقط در حوزه به آن پرداخته می شد .امروزه نیز در حوزه به عنوان درس محوری به علم فقه پرداخته می شود .
در کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق مسائل مختلف فقهی در زمینه ها گوناگون سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی بررسی می شود . داشتن قدرت تحلیل و استنباط قوی می تواند عامل مهمی در موفقیت در این رشته شود .
مقطع ارشد فقه و مبانی حقوق دارای 34 واحد (۲۸ تخصصی و 6 پایان نامه ) می باشد .

تفاوت رشته فقه و حقوق اسلامی با رشته الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی
از طریق هر دو رشته می توان در آزمون وکالت شرکت نمود .
در رشته فقه و مبانی حقوق که از گرایش های الهیات می باشد مباحث حقوقی به صورت مختصر بررسی می شود .
در رشته فقه و مبانی حقوق الهیات متون فقهی و اصولی در سطح پایین تری نسبت به رشته فقه و حقوق اسلامی مورد مطالعه قرار می گیرد .
باید توجه نمود تفاوت بارز و مهم کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی با رشته حقوق در این است که رشته حقوق مسائلی همچون حقوق جزا ، حقوق تجارت ، حقوق مدنی و … که در مجلس شورای اسلامی تصویب شده بررسی و مطالعه می شود ولی در رشته فقه و مبانی حقوق ، حقوقی که از اسلام استخراج می شود آموزش داده می شود .

گرایش های کارشناسی ارشد فقه و حقوق
1. فقه و مبانی حقوق اسلامی
2. فقه مقارن و حقوق خصوصی اسلامی
3. فقه مقارن و حقوق عمومی اسلامی
4. فقه مقارن و حقوق جزای اسلامی
5. مذاهب فقهی
6. فقه سیاسی
7. فقه و حقوق خانواده