معرفی رشته علوم قرآن و حدیث
دانشجویان در این رشته با زبان و ادبيات عربى آشنا مي شوند و اطلاعات جامعى در زمينه تفسير، علوم قرآنى و حديث و كليد فهم هريك به دست می آورند. در بخش تفسیر قرآن کریم با شان نزول، مفهوم آیات و تفسیرهای مهم قرآن کریم و در بخش علوم قرآنی با علوم خاصی که هر پژوهشگر قرآن باید با آنها آشنا باشد مثل مبحث مجمل و مبین، منطق و مفهوم ، عام و خاص، محکمات و متشابهات آشنا می‌شوند و در بخش حدیث، با علم الحدیث، درایه الحدیث، فقه الحدیث، مجامع حدیثی شیعه و اهل تسنن و اصطلاحات حدیث آشنا می شوند.
مطابق اعلام سازمان سنجش و آموزش کشور ، داوطلبان فارغ التحصیل از تمامی رشته های علوم قرآن و حدیث و گرایش های آن، علوم قرآنی، علوم حدیث می توانند در کنکور دکتری علوم قرآن و حدیث شرکت کنند.

دروس امتحانی رشته علوم قران و حدیث
دروس عمومی :
1-زبان انگلیسی
2-استعداد تحصیلی
دروس تخصصی:
1-زبان عربی
2-علوم قرآنی
3-تفسیر
4-حدیث