معرفی اجمالی رشته علوم قرآن و حدیث

رشته علوم قرآن و حدیث یکی از رشته های پر داوطلب علوم انسانی است که طرفداران بسیاری دارد.
در این رشته داوطلبان شیوه مواجهه با منابع و متون اسلامی و نحوه درک صحیح و درست معنا از آن را می آموزند.
این رشته در سه مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در دانشگاه های مختلف تدریس می شود .
دانشجویان علوم قرآن و حدیث در طول دوره کارشناسی حدود ۱۳۵ واحد ، در دوره کارشناسی ارشد ۴۴ واحد و در مقطع دکتری ۳۶ می گذرانند که البته در دانشگاه های مختلف ممکن است کمی تعداد واحد ها متفاوت باشد . کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن و حدیث در دانشگاه های مختلف به صورت آموزش محور و پژوهش محور تدریس می شود و دکتری این رشته نیز مانند سایر رشته ها از دو بخش پژوهش و آموزش تشکیل شده است.

گرایش های علوم قرآن و حدیث
رشته علوم قرآن و حدیث ۱۰ گرایش مختلف دارد که باتوجه به اینکه دروسشان شامل دروس تفسیری یا قرآنی می شوند به ۴ گروه مختلف تقسیم میگردد.
این چهار گروه عبارت اند از :
1- قرآن و حدیث
• علوم قرآن و حدیث
• معارف قرآن
• علوم و فنون قرائات

۲- علوم حدیث
۳- علوم قرآن
۴- تفسیر
• علوم حدیث – گرایش اقتصاد اسلامی
• علوم حدیث – تفسیر اثری
• نهج البلاغه -اخلاق و تربیت فردی
• نهج البلاغه -اخلاق اجتماعی سیاسی و حقوق عمومی
• نهج البلاغه -اصول و معارف علوی
• علوم حدیث – گرایش نهج البلاغه
• علوم حدیث – گرایش کلام و عقاید
• تفسیر و علوم قرآن