در مجموعه ی رشته های مصوب دانشگاهی، رشته تاریخ و تمدن ملل اسلامی به مجموعه ای از آموزش ها و مهارت های پژوهشی که حوزه تاریخ جوامع اسلامی و فرهنگ و تمدن ملل اسلامی را در بر می گیرد، اطلاق می شود.
هدف اصلی این رشته شناخت تاریخ و دستاوردهای تمدنی ملل مسلمان و سهم آنها در کارنامه فرهنگ و تمدن بشری و شناخت فرایند رشد و شکوفایی و نیز فترت و ضعف تمدن اسلامی است. در این رشته مفاد درسی و سرفصل های دروس به گونه ای طراحی شده که هدف اصلی فوق الذکر را پوشش دهد و تصویری علمی از تاریخ جوامع اسلامی و نیز شاخص های فرهنگی و تمدنی جهان اسلام به دست دهد و سرانجام فارغ التحصیلان این رشته را قادر سازد تا به مهارت شناخت و تحلیل تاریخ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جهان اسلام دست یابند.
مطابق اعلام سازمان سنجش و آموزش کشور ، داوطلبان فارغ التحصیل از تمامی رشته های تاریخ ، تمامی رشته های تاریخ و تمدن اسلامی می توانند در کنکور دکتری تاریخ و تمدن ملل اسلامی شرکت کنند.

دروس امتحانی رشته تاریخ و تمدن ملل اسلامی
دروس عمومی :
1-زبان انگلیسی
2-استعداد تحصیلی
دروس تخصصی:
3-زبان عربی
4-تاریخ تمدن و ملل اسلامی