مشاهده کلید اولیه سوالات آزمون دکتری 1399
کلید اولیه آزمون دکتری سال 1399
  • به اطلاع می رساند، کلید اولیه سوالات که در این سایت قرار گرفته است، غیر قابل استناد است و پس از دریافت نظرات داوطلبان و صاحب نظران کلید نهایی سوالات تهیه و بر اساس آن کارنامه داوطلبان استخراج خواهد شد. در صورت تمایل می توانيد حداکثر تا تاریخ 1399/05/14 با مراجعه به سامانه پاسخگویی اینترنتی (request.sanjesh.org) نسبت به تکمیل فرم "اعتراض به کلید سوالات"/"آزمون دکتری سال 1399" اقدام نمایید. لازم به ذکر است نظرات داوطلبان فقط تا تاریخ مذکور و از طریق فرم ذکر شده دریافت خواهد شد و به موارد ارسالی از طریق دیگر (نامه مکتوب یا فرم عمومی در سامانه پاسخگویی و ...) یا پس از تاریخ اعلام شده رسیدگی نخواهد شد.
گروه امتحانی شماره پاسخنامه نوع دفترچه عنوان دفترچه
علوم انساني 1 E فقه ومباني حقوق اسلامي

شماره سوال گزینه صحیح
1 4
2 1
3 2
4 1
5 4
6 3
7 4
8 2
9 4
10 1
11 2
12 1
13 3
14 1
15 2
16 4
17 1
18 3
19 4
20 2
21 2
22 4
23 1
24 2
25 1
26 2
27 3
28 3
29 3
30 2
شماره سوال گزینه صحیح
31 2
32 1
33 3
34 3
35 3
36 2
37 1
38 2
39 4
40 1
41 4
42 1
43 1
44 1
45 3
46 2
47 4
48 2
49 4
50 4
51 3
52 1
53 2
54 3
55 4
56 1
57 4
58 4
59 3
60 4
شماره سوال گزینه صحیح
61 1
62 4
63 1
64 2
65 1
66 3
67 1
68 4
69 1
70 4
71 2
72 3
73 2
74 4
75 3
76 1
77 1
78 2
79 2
80 3
81 2
82 4
83 3
84 4
85 3
86 1
87 2
88 4
89 3
90 2